Vyjádření

Společnost O2 Czech Republic a.s. lže, vyhrožuje, vydírá, pomlouvá a zneužívá svého postavení

Ze strany O2 Czech Republic a.s. (O2) jde o porušení zákonů a trestný čin. Navíc O2 zcela jasně porušuje veškerá pravidla slušného chování.

Jak jinak lze nazvat rozesílání nepravdivých SMS a hromadné opakované obvolávání jednotlivých našich čísel operátory O2, kteří nehorázně lžou o celé situaci, pomlouvají naši společnost, vydírají a vyhrožují a to vše před vánočními svátky?

Zcela pomiňme to, že toto obvolávání je v rozporu s dohodou, kterou jsme s O2 podepsali. Toto vše navíc pouze několik týdnů poté, co jsme podepsali dodatek a prodloužili platnost stávající smlouvy. To že O2 nedodržuje své vlastní podepsané smlouvy a vykládá si je po svém, to už všichni vědí. Pro O2 je smlouva jen cár papíru.

Již jsme zahájili jednání s Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ). Rozpracovaná jsou podání k soudu a na Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Asociace českých virtuálních operátorů (AČVO), jejíž jsme členem, je s celou záležitostí seznámena a plně nás podporuje. Připravuje k této situaci vlastní tiskovou zprávu.

Máme řádně platnou a podepsanou smlouvu. Opakovaně u nás proběhla kontrola ČTÚ (naposledy v roce 2014) a vždy bez závad. Veškerá naše činnost je v souladu se zákony, zejména se Zákonem o elektronických komunikacích (ZoEK). Máme řádnou licenci ČTÚ.

Je nám velice líto, že si O2 bere uživatele našich telefonních čísel jako rukojmí.

Děláme všechno proto, abychom za stejných podmínek převedli naše čísla k jinému operátorovi.

Budeme po O2 požadovat úhradu vzniklých nákladů a škod (zejména znehodnocení investic a poškození dobrého jména) a budeme požadovat veřejnou omluvu.

(18.12.2014 za společnosti Aston com s.r.o. a MORA - INFO s.r.o.)

 

Další informace (průběžně aktualizované) jdou zde.

„K vítězství zla stačí, když dobří lidé budou sedět se založenýma rukama.“  (Edmund Burke)